«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση» Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου

24 Φεβρουαρίου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ     Αντίπαρος  24/02/2014
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007       
ΤΗΛ 2284061570      Αρ. Πρωτ. 49
ΦΑΞ 22840.61218    


        Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»


Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:


1. Ορισμός εκπροσώπου της Κ.Ε.Δ.Α. για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2014 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ