Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

3 Φεβρουαρίου, 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αντίπαρος 31/01/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007 Αρ. Πρωτ. 7
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218


Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών σύμφωνα με την 2000078ΕΞ2014/13-01-2014 Εγκύκλ. του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Ορισμός λογιστή Α΄ Εξαμήνου 2014 
3. Οργάνωση τουριστικών εκθέσεων (Στοκχόλμη- Μιλάνο-Βερολίνο)
4. Συμμετοχή στην έκθεση φωτογραφίας στην Περούτζια της Ιταλίας
5. Εξοπλισμός στο πλαίσιο της κοινωφελούς απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών ευπαθών, κοινωνικά, ομάδων 
6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων και εξοπλισμού ποδοσφαιρικής ομάδας νέων Αντιπάρου 
7. Έγκριση μετακίνησης μέλους Δ.Σ.
8. Οργάνωση αποκριάτικης γιορτής για τα παιδιά
9. Δημιουργία εκπαιδευτικού εντύπου με τις αρχαιότητες της Αντιπάρου για τα παιδιά του σχολείου
10. Προγραμματισμός επιμορφωτικών τμημάτων κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες για το χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου 
11. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ