Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου

16 Δεκεμβρίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                  Αντίπαρος 16/12/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                      Αρ. Πρωτ. 422
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218


Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Ψήφιση έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ