ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
 
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20./12/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):
 
ΘΕΜΑ 1Ο : «Αιτήματα παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων »
 
ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Αντιπάρου»(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 80938)
 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Αποδοχή δωρεάς ενός δοχείου σύνθλιψης κουτιών & αναψυκτικών .»
ΘΕΜΑ 4Ο : «Αποδοχή δωρεάς κάδων ανακύκλωσης αποτσίγαρων από την CIGARET
CYCLE MAKE .
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
 
Φαρούπος Αναστάσιος
Διαβάστηκε 1512 φορές Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 13:06
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.