Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/09/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη  2Ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 »

 ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αντιπάρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Εφετείου Αιγαίου  που αφορά την με αρ . ΑΒΕΜ ΠΡ19/19-1-2012 Προσφυγή του Ιωάννη Αργυρίου κατά του Δήμου Αντιπάρου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

 

Διαβάστηκε 1564 φορές Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 08:37
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.