ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/01/2017  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :

Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και διαγραφή δεσμεύσεων, οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

 

 

Διαβάστηκε 1926 φορές Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 07:15
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.