ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών .

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 
Τ.Κ 84007
       
                              ΤΗΛ.2284061570
                              ΦΑΞ.2284061218
Ημερ. 16 /07/2012
Αρ.Πρωτ.2831
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
            Ο Δήμαρχος Αντιπάρου ανακοινώνει ότι:
Θα γίνει πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων :
 • Πρώτη Ψαραλυκή.
 • Δεύτερη Ψαραλυκή
 • Βαθύ Βόλο Αγίου Γεωργίου
 • Γλυφά
 • Άγιο Σπυρίδωνα
Με τους κάτωθι όρους και διατυπώσεις:
  1. Η δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Δήμου την Παρασκευή 20 Ιουλίου έτους 2012 και ώρα 11:00 π.μ ενώπιον της κατά νόμο επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ αριθ. 42/12-07-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 52,00 € για τις παραλίες , πρώτη , δεύτερη Ψαραλυκή και Βαθύ Βόλο Αγίου Γεωργίου ενώ για Γλυφά και Άγιο Σπυρίδωνα 30,00 ευρώ το τ.μ.
  3. Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει γραμμάτιο κατάθεσης του ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσο με το 1/5 του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς.
  4. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
 
 
Διαβάστηκε 3080 φορές Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 07:27
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.