ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

9 Νοεμβρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 14 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης:


Εισήγηση διατήρησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης