ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

24 Φεβρουαρίου, 2024

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ)

2. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Κέντρου Πρόληψης “ΘΗΣΕΑΣ”

3. Λήψη απόφασης για έγκριση χωροθέτησης της δραστηριότητας “Λειτουργία Καταστήματος Εμπορίου και Αποθήκευσης Οικοδομικών Υλικών” για την ιδιοκτησία “ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”

4. Αιτήματα κατοίκων για υδροδότηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης