Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

23 Μαΐου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.          Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015

2.         Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2015

3.         Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

4.        Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση τού έργου «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη της απογραφής έναρξης βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου»

5.         Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τρόπου καταβολής των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων

6.         Αίτημα Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ζητήματα που αφορούν τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου

7.         Αίτημα Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σωρού Αντιπάρου για χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση ξύλινων προστατευτικών στην παραλία Σωρού

8.         Αίτημα ιδιώτη για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης

9.         Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

10.     Λήψη απόφασης για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής –μουσικών οργάνων

11.       Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης

12.      Ψήφιση κανονισμού αποχέτευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης