Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 15 Δεκεμβρίου 2020 (Video)

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, 2020