Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Πέμπτη 08/08/2013 και ώρα 20:00 μ.μ σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου .

6 Αυγούστου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Ημερ. 02/08/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 2804
           Τ.Κ 84007 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Πέμπτη  08/08/2013 και ώρα 20:00 μ.μ σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διενέργεια προμήθειας για την επισκευή του δημοτικού λεωφορείου.

2. Διενέργεια προμήθειας για την επισκευή και αποκατάσταση σε λειτουργία του απορριμματοφόρου μάρκας ISUZU δωρεάς Δήμου Αθηναίων .

3. Διενέργεια προμήθειας δύο βυτίων 5000 lt στα πλαίσια των μέτρων πυροπροστασίας της νήσου Αντιπάρου.

4. Διενέργεια προμήθειας τριών (3) στεγανών κυκλοφορητών της νέας δεξαμενής ύδρευσης .

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ευπρεπισμού και μεταφοράς απορριμμάτων της Λιμενικής ζώνης καθώς και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιμανιών Αντιπάρου.

6. Λήψη απόφασης για την προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7. Ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) του έργου επιμέλεια και εκτύπωση χαρτών τουριστικού ενδιαφέροντος.

8. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για άδεια εκμίσθωσης μοτοσικλετών κατόπιν αιτήματος κ.Κουκάκη Άγγελου.

9. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου.

10. Αίτημα μεταφοράς του δημοτικού λεωφορείου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ