Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 13/03/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

11 Μαρτίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Ημερ. 07/03/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 598

           Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη  13/03/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον Προφήτη Ηλία νήσου Αντιπάρου σύμφωνα με την υπ αριθ. απόφαση 13310/879 Απόφαση της Περιφέρειας.
  1. Ορισμός εκπροσώπων στις Εκθέσεις Τουρισμού Ρωσίας (Μόσχα) και Γαλλίας (Παρίσι).
  1. Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «ΜΕΑΣ ΩΛΙΑΡΟΣ».
  1. Έγκριση καταχώρησης στον επαγγελματικό οδηγό Πάρου Αντιπάρου «ΔΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ» .
  1. Μίσθωση λεωφορείου από ΚΤΕΛ Πάρου.
  1. Έγκριση μετακίνησης συμβούλου Δημάρχου.
  1. Αιτήματα κατοίκων για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολόνες.
  1. Έγκριση οικονομικού Απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου.
  1. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κλιματιστικού στην αίθουσα Καλουδά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ