Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 05-12-2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά .

30 Νοεμβρίου, 2012

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Ημερ .29-11-2012

    ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 4268

             Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 05-12-2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αντιπάρου.

2.      Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου ενόψει τροποποιήσεων ακυρώσεων δρομολογίων Ακτοπλοϊκής Συγκοινωνίας.

3.      Αποδοχή επιχορήγησης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών- Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου.

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

5.      Έγκρισή Πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου 3χλμ. Αγωγού ύδρευσης Κάμπου Αντιπάρου.

6.      Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου.

7.      Γνωμοδότηση μελέτης τμήματος ρέματος στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου.

8.      Έγκριση οικονομικής Επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.

9.      Μετακίνηση Δημάρχου και Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος