Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά .

20 Νοεμβρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Ημερ .19-11-2012

    ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 4134

             Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Διοργάνωση εκδήλωσης Εθνικής Αντίστασης

2.      Διοργάνωση εκδήλωσης Αγίου Νικολάου Πολιούχου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος