Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά ενημέρωση-παρουσίαση του έργου «χαρτογράφηση και καταγραφή περιπατητικών διαδρομών σημείων και περιοχών περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της νήσου Αντιπάρου» .

11 Οκτωβρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τ.Κ 84007

ΤΗΛ.2284061570
ΦΑΞ.2284061218 Ημερ. 11/10/2012
Αρ.Πρωτ. 3826

ΠΡΟΣ:
Τους Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Αντιπάρου
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά προκειμένου να σας γίνει ενημέρωση-παρουσίαση του έργου «χαρτογράφηση και καταγραφή περιπατητικών διαδρομών σημείων και περιοχών περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της νήσου Αντιπάρου» .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ