Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου τη Δευτέρα 20/08/2012και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά .

16 Αυγούστου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Ημερ. 16/08/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                             Αρ.Πρωτ: 3229

           Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου τη Δευτέρα 20/08/2012και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήματα καταστηματαρχών για χρήση κοινόχρηστου χώρου.
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  1. Διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση σε περιοδικό.-
  1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις στο Δήμο Αντιπάρου.
  1. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου με την επωνυμία «Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α.» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος