Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου τη Δευτέρα 13/08/2012και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά .

9 Αυγούστου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Ημερ. 09/08/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 3172

           Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου τη Δευτέρα 13/08/2012και ώρα 20:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παραλιών.
  1. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010.
  1. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :1) «Κατασκευή υδατοδεξαμενής και έργα επέκτασης υδραγωγείου Αντιπάρου», 2) «Κατασκευή πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Αντιπάρου» και 3) «Παραλιακή οδός μετά κόμβου(…)».
  1. Έξοδα μετακίνησης μηχανικού στη Θεσσαλονίκη .
  1. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ΔήμοςΝΕΤ «Τράπεζα Πληροφοριών»¨.
  1. Εκχώρηση λειτουργίας Σπηλαίου και Λεωφορείου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.).
  1. Αιτήματα καταστηματαρχών για χρήση κοινόχρηστου χώρου.
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  1. Διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση σε περιοδικό.-

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος