Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 13-07-2012 και ώρα 20.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

11 Ιουλίου, 2012

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  Ημερ.11/07/2012

              ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                         Αρ.Πρωτ.2774

                       Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΕΚΤΑΚΤΗΣ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 13-07-2012 και ώρα 20.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου» στο πλαίσιο του Άξονα 2 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – Κωδικός πρόσκλησης 27.

2.Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥΔΙΣΑΠΑ) και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ Αντιπάρου και Υποδομές Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Αντιπάρου» στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – Κωδικός πρόσκλησης 9 .

3.Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση / υλοποίηση πράξεων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία»,στην Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Νότιο Αιγαίο», ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» του ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» .

4. Έγκριση δαπανών Αγ. Μαρίνας

5.  Λήψη απόφασης για την διαφημιστική καταχώρησηστο περιοδικό ICONS.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ