Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

24 Αυγούστου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αντιπάρου
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
  3. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση ημερίδας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την προβολή του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού μας
  4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του Δήμου Αντιπάρου
  5. Διαχείριση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων στο Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ν. 4039/2/2/2012(ΦΕΚ 15/2012)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης