Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου

19 Ιουλίου, 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και ορισμό νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου Κ.Ε.Δ.Α

2. Έγκριση υποβολής πρότασης για προμήθεια μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης

3. Έγκριση μελέτης κατασκευής γηπέδου 5 Χ 5

4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις Β’ τριμήνου 2018

4. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης