Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

30 Μαρτίου, 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 3η του μηνός Απριλίουτου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης