Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

8 Δεκεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2018

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αντιπάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την εκτέλεση του έργου: «μελέτες και εργασίες ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό»

Έγκριση σχεδίου 2ης τροποποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου για την «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων»

Αίτημα δίμηνης παράτασης σύμβασης κ. Ζαβίτσα Ιωάννη εκ μέρους του Σώματος Ορκωτών Λογιστών

Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Γ’ και Δ’ κατανομή)

Λήψη απόφασης για συμετοχή του Δήμου Αντιπάρου στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» 

Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017 

Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό και την επιβολή δημοτικών τελών του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2018

Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για το έτος 2018

Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018

Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2018

Έγκριση εισφοράς στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου έτους 2017

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστολή κατοίκων και αλιέων περί παράνομης αλίευσης 

Αιτήματα πολιτών

Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης