ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

19 Οκτωβρίου, 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 217/Ν.3463/2006 ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ KAI ΣΤΟ 2017 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ Τ0Υ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 7ΜΜ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Κάθε Δημότης έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στην συνεδρίαση αυτή.