Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .

7 Ιουνίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 06/06/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 2621

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού

                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                          ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ