Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου την Παρασκευή 03/06/2011 και ώρα 19.0 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

31 Μαΐου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 30/05/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                               Αρ.Πρωτ: 2496
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 

« περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 03/06/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αίτημα προς τη Δ.Ε.Η για υπογειοποίηση των καλωδίων από την αρχή του πεζόδρομου στην παραλία μέχρι και το Κάστρο.

2) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Α) παραλίας
Β) οικισμού.

3)Εκδήλωση ενδιαφέροντος Δήμου για ενοικίαση χώρου κοντά στο δρόμο της παραλίας με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης επιβατικών Ι.Χ αυτοκινήτων.

4) Ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων

5)Ανανέωση συνδρομής εφημερίδων έτους 2011:
Α) Τα ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Β) ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

6) Ορισμός εκπροσώπου για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων

7) Αιτήματα εποχικότητας

8) Εισιτήρια Σπηλαίου

9) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων και εργατικού προσωπικού του Δήμου.

10)Μετακίνηση Δημάρχου και αιρετού για το έργο της Αποχέτευσης στην Αθήνα.

11) Επικύρωση και Αποδοχή Έγκρισης δαπάνης εδεσμάτων για την εκδήλωση της 1η Μαΐου.

12) Εξουσιοδότηση υπογραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011.

13) Έξοδα μετακίνησης τρίτων.

14) Εκδήλωση για την υποδοχή στην Αντίπαρο της Ολυμπιακής Φλόγας των special olympics .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ