(Ορθή Επανάληψη) Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα 22:00 στην αίθουσα Καλουδά

25 Μαΐου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Ημερ. 23/05/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                               Αρ.Πρωτ: 2346

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα 22:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποκατάσταση του περιφερειακού δρόμου.

Α. Ενημέρωση

Β. Έργο αποκατάστασης

  1. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  1. Αίτημα για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για 3 μήνες με σύμβαση μίσθωσης έργου (1 φύλακα Σπηλαίου, 2 εισπράκτορες εισιτηρίων λεωφορείου και 1 εισπράκτορα Σπηλαίου).
  1. Αιτήματα εποχικότητας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ