Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

2 Ιουλίου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αντιπάρου στο πλαίσιο ορισμού Κοινωνικής Σύμπραξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας−Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου και λοιπών άμεσων ενεργειών για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2.      Χωροθέτηση έδρασης τριών τουαλετών στο χωρο του λιμανιού

3.      Ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και εκπροσώπου της οικογένειας Α. Κοντογιώργου, αναφορικά με τη δωρεά πολιτιστικών αντικειμένων. Εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή των σχετικών πράξεων και αποδοχή δωρεάς

4.      Αίτημα κ.Τριανταφύλλου Ελένης για ολοκλήρωση του έργου “διευθέτηση ομβρίων στην είσοδο του οικισμού”. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης

5.      Συζήτηση προτάσεων Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου κ λήψη σχετικής απόφασης

6.      Αιτήματα Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σωρού

7.      Αίτημα κ. Τσουκλίδη Σοφίας για διοργάνωση τουρνουά μπητς βόλλεϋ στην παραλία του Σωρού

8.      Λοιπά αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του ΔημοτικούΣυμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης