ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

19 Μαρτίου, 2015

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Αντίπαρος, 18 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου συμμετέχει μετά από σχετική πρόσκληση, στην νεοσυσταθείσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για τη δημιουργία των προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους του νέου αερολιμένα Πάρου.  Σκοπός είναι η συνδρομή στην άμεση λειτουργία του νέου αεροδρομίου, χωρίς να παραβλέπεται ότι υπάρχει αντίστοιχη μεγάλη ανάγκη διασφάλισης της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του νέου αεροδρομίου σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα πρότυπα των αρμοδίων υπηρεσιών.

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ