Στο πλαίσιο οργάνωσης του Δήμου Αντιπάρου συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Ε.Δ.Α.).

2 Μαρτίου, 2012

Στο πλαίσιο οργάνωσης του Δήμου Αντιπάρου συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Ε.Δ.Α.). Η σύστασή της αποτέλεσε έργο δύσκολο διότι έπρεπε να περιλαμβάνει δραστηριότητες που να αναβαθμίζουν και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας  καθώς οι άστοχοι χειρισμοί της προηγούμενης Κοινοτικής Αρχής είχαν σαν  αποτέλεσμα τη λύση της προηγούμενης Κοινοτικής Επιχείρησης (ΚΕΤΠΑΑ). Το γεγονός αυτό προκάλεσε δυσχέρειες στις προσπάθειές μας. Το αποτέλεσμα των συντονισμένων και συλλογικών ενεργειών μας είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου να αποτελεί πραγματικότητα με το ΦΕΚ 212Β’/09-02-2012.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου (08/17-02-2012) η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ αποτελείται από τους: Βιάζη Λίτσα Πρόεδρο, Μαριάνου Φιλοθέη Αντιπρόεδρο και μέλη τους Βιάζη Ελένη, Τριαντάφυλλο Ιωάννη,  Μαριάνο Γρηγόριο,  Πανταζή Φωτεινή,  Χανιώτη Ευθύμιο.
Σκοπός της Κ.Ε.Δ.Α. είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου στους τομείς:
Κοινωνική προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Αθλητισμός.
 Στις προτεραιότητές μας είναι η τακτική επίσκεψη Παιδιάτρου στο νησί μας καθώς επίσης και η εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής στα σχολεία μας. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούμε στην ίδρυση Παιδικού Σταθμού, και Κ.Α.Π.Η.
Παράλληλα, θέλοντας να ανακουφίσουμε οικονομικά τις οικογένειες του νησιού μας, προετοιμάζουμε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου τα οποία και θα ξεκινήσουν με την έγκριση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ.
 Σε συνεργασία με τον ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου έχουμε ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τμημάτων Βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
 Συνεχίζουμε δυναμικά για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Άγονη Γραμμή – Γόνιμη και σύντομα ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα δράσης για το μέλλον.
 


Εκ του Δήμου