Επίσκεψη με αποκλειστικό προορισμό το νησί της Αντιπάρου πραγματοποίησε την Τρίτη 11/9/2012 ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γεωργ. Πουσαίος, τιμώντας με την παρουσία του τον αγιασμό των σχολείων μας.

9 Σεπτεμβρίου, 2012

Επίσκεψη με αποκλειστικό προορισμό το νησί  της Αντιπάρου πραγματοποίησε την Τρίτη 11/9/2012 ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γεωργ. Πουσαίος, τιμώντας με την παρουσία του τον αγιασμό των σχολείων μας.
Στον σύντομο χαιρετισμό του εξέφρασε τη στήριξή του και δεσμεύτηκε σε άμεση λύση τόσο στο θέμα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού στο Γυμνάσιο, όσο και στην προσθήκη μίας αίθουσας που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του σχολείου.
Στην πολύωρη συνάντησή του με το Δήμαρχο είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα , για θέματα και προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής του νησιού μας.
Αναλυτικότερα ενημερώθηκε για την πορεία του έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθώς επίσης και της μονάδας αφαλάτωσης.
 Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα που κατέθεσε ο Δήμος μας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και ζητά την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» και δημόσια δαπάνη 877.126,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου διαχείρισης της ανακύκλωσης. 
 Στη συνέχεια επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού και ξεναγήθηκε από τον αρχαιολόγο κ. Γιάννο Κουράγιο.  Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στο κ. Αντιπερειφεριάρχη να έχει ιδίαν άποψη του χώρου σύμφωνα με τη πρόταση που καταθέσαμε, μεταξύ άλλων, στην συνάντηση μας στις 6/9/2012 για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Δεσποτικού.
Αναχωρώντας αργά το απόγευμα ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι η συνεργασία και η επαφή με το Δήμο μας θα είναι συνεχής.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Επίσκεψη με αποκλειστικό προορισμό το νησί  της Αντιπάρου πραγματοποίησε την Τρίτη 11/9/2012 ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γεωργ. Πουσαίος, τιμώντας με την παρουσία του τον αγιασμό των σχολείων μας.
Στον σύντομο χαιρετισμό του εξέφρασε τη στήριξή του και δεσμεύτηκε σε άμεση λύση τόσο στο θέμα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού στο Γυμνάσιο, όσο και στην προσθήκη μίας αίθουσας που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του σχολείου.
Στην πολύωρη συνάντησή του με το Δήμαρχο είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα , για θέματα και προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής του νησιού μας.
Αναλυτικότερα ενημερώθηκε για την πορεία του έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθώς επίσης και της μονάδας αφαλάτωσης.
 Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα που κατέθεσε ο Δήμος μας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και ζητά την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» και δημόσια δαπάνη 877.126,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου διαχείρισης της ανακύκλωσης. 
 Στη συνέχεια επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού και ξεναγήθηκε από τον αρχαιολόγο κ. Γιάννο Κουράγιο.  Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στο κ. Αντιπερειφεριάρχη να έχει ιδίαν άποψη του χώρου σύμφωνα με τη πρόταση που καταθέσαμε, μεταξύ άλλων, στην συνάντηση μας στις 6/9/2012 για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Δεσποτικού.
Αναχωρώντας αργά το απόγευμα ο κ. Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι η συνεργασία και η επαφή με το Δήμο μας θα είναι συνεχής.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ