Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου με την υπ΄αριθμό 01/24-01-2012 απόφαση του ζητά την καθολική απόσυρση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης»

27 Ιανουαρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
                                                
Τ.Κ 84007
                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου με την υπ΄αριθμό 01/24-01-2012 απόφαση του ζητά την καθολική απόσυρση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ανωτέρω απόφαση απεστάλη στους:1) Πρόεδρο Δημοκρατίας 2) κ. Πρωθυπουργό 3) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 4) κ.Υπουργό Εσωτερικών 5) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από τους οποίους ζητήθηκε η συμβολή τους στην κατεύθυνση  της απόσυρσης του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος


Εκ του Δήμου