¨ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΓΟΝΙΜΗ 2011¨ Μουσική εκδήλωση την Κυριακή 3 Απριλίου 2011

1 Απριλίου, 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

¨ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΓΟΝΙΜΗ 2011¨

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 & ΩΡΑ 20:30

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ

Εκ του Δήμου Αντιπάρου