Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου
14 Ιουνίου, 2014
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση
27 Μαΐου, 2014
Την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.
29 Μαρτίου, 2014
Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.
20 Μαρτίου, 2014
«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση» Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου
24 Φεβρουαρίου, 2014
Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.
3 Φεβρουαρίου, 2014
Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου
16 Δεκεμβρίου, 2013
Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.
16 Δεκεμβρίου, 2013
Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.
4 Δεκεμβρίου, 2013
Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.
18 Νοεμβρίου, 2013