Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 11/07/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .
5 Ιουλίου, 2011
Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 28/06/2011 και ώρα 21:00 στην αίθουσα Καλουδά.
27 Ιουνίου, 2011
Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .
7 Ιουνίου, 2011
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου την Παρασκευή 03/06/2011 και ώρα 19.0 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
31 Μαΐου, 2011
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου την Παρασκευή 03/06/2011 και ώρα 19.0 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
31 Μαΐου, 2011
(Ορθή Επανάληψη) Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα 22:00 στην αίθουσα Καλουδά
25 Μαΐου, 2011
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 25/05/2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά
25 Μαΐου, 2011
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου την Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 18.0 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
7 Απριλίου, 2011