18 Οκτωβρίου, 2022
Ανακοινώσεις - Συνεδριάσεις Οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»