ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

4 Δεκεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 5 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1  Λήψη απόφασης περί αποδοχής οφειλών της διαλυμένης Κοινοτική Επιχείρησης Κοινότητας Αντιπάρου (ΚΕΤΠΑΑ).

2.  Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

3. Επικύρωση της υπ αρ. 100/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

4. Επικύρωση της υπ αρ. 101/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022

5. Έγκριση κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων

6. Έγκριση κανονισμού κοιμητηρίου

7. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αντιπάρου και της Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) ως Εθνικού Εταίρου της EAAD  (Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της Κατάθλιψης) 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης