ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής 

4 Ιανουαρίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                                      Αντίπαρος, 3 Ιανουαρίου 2024

                                                              Αριθ. πρωτ 178

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Κ.Ε.Π. την 07.01.2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας  της προγραμματισμένης συνεδρίασης για την 2/1/2024.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Παλαιολόγος Αλεξ. Δαμιανός