Ο Δήμαρχος Αντιπάρου υπέγραψε την ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

13 Δεκεμβρίου, 2022

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Η Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας σε όλες τις μορφές Ισότητας των Φύλων εκφράζει το αίτημα για ισότητα και συνάμα σηματοδοτεί την ανάληψη επίσημης δέσμευσης για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων ένα αναφαίρετο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που θα πρέπει όμως να γίνει σεβαστό από όλους.