ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005