Η Τοποθέτηση του Δημάρχου για την διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά μας στη Γενική Συνέλευση ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12/11

15 Νοεμβρίου, 2022