ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1.800,000,00 €