ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ