Απευθυνόμαστε στις εταιρείες οικοδομικών υλικών, εργολάβους και οιονδήποτε εκτελεί εργασίες να μην απορρίπτουν τσουβάλια με μπάζα σε δημόσιο χώρο.

20 Μαρτίου, 2024


Η παράνομη απόρριψη μπαζών σε πεζοδρόμια, ή άλλους κοινόχρηστους χώρους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και επιφέρει πρόστιμα

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις:
Χρήση αδειοδοτημένων Χώρων Διάθεσης Αδρανών Υλικών: Οι εταιρείες οφείλουν να μεταφέρουν τα μπάζα σε αδειοδοτημένους Χώρους Διάθεσης Αδρανών Υλικών. (Για μπάζα, χωματουργικά και υλικά οικοδομής, θα χρειαστείτε ειδικό κάδο αποκομιδής 2284061492)

Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις σωστές διαδικασίες απόρριψης μπαζών και να τους προτρέπουν να μην τα απορρίπτουν παράνομα.
Σας καλούμε να συνεργαστείτε για να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό.
Σε περίπτωση που εντοπίσετε παράνομη απόρριψη μπαζών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Πιστεύουμε στη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο καθαρό Νησί