Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 14:15 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

28 Μαΐου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος 27/05/2013

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                              Αρ. Πρωτ. 149

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 14:15 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.      Ορισμός υπαλλήλου για το Ηλεκτρονικό Μητρώο

2.      Ορισμός 2 εκπροσώπων για την 44η Έκθεση Ελληνικών Τουριστικών Προορισμών και Παράδοσης στο Σύνταγμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ