Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και ώρα 20:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

29 Απριλίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αντίπαρος 26/04/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007 Αρ. Πρωτ. 103
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218


Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση


Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και ώρα 20:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην 4η Έκθεση ελληνικών τουριστικών προορισμών και παράδοσης στο Σύνταγμα.
2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου κατόπιν αιτήματος της ΚΑ΄ Εφορίας Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αρχαιολόγου ΚΑ΄ΕΠΚΑ Κου Γιάννου Κουράγιου
4. Εορτασμός Αγίου Ιωάννη Σπηλιώτη.
5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ