Πρόγραμμα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες .

2 Απριλίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κοινωφελής Επιχείρηση στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών του νησιού μας, ξεκινάει το πρόγραμμα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες και στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα ξεκινήσει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 4/4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5
ΟΜΑΔΑ Α΄
7-9 μμ

10-12 πμ
10-12πμ
ΟΜΑΔΑ Β΄

7-9 μμ
12-2 μμ
12-2 μμ

και θα ολοκληρωθεί στις 28 Απριλίου

Εκ της Κ.Ε.Δ.Α.