Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου .

29 Μαρτίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                          Αντίπαρος 27/03/2013

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                               Αρ. Πρωτ. 34

ΤΗΛ 22840.61570

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.       Έναρξη και λειτουργία παιδικού σταθμού Δήμου Αντιπάρου

2.      Διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση χώρου στέγασης του παιδικού σταθμού

3.      Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση και τη μεταφορά των μονίμων κατοίκων του νησιού

4.      Έναρξη επιμορφωτικών τμημάτων κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες για το χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ