Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου .

20 Φεβρουαρίου, 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                  Αντίπαρος 19/02/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                                     Αρ. Πρωτ. 08
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218    

        Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.  Συμμετοχή στο πρόγραμμα Άγονη Γραμμή – Γόνιμη.

2. Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη σχέση απασχόλησης προσωπικού για την ενισχυτική διδασκαλία 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ