Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με θέμα τον πολιτισμό και την τέχνη πρόκειται να διοργανώσουν θεατρικό εργαστήρι για παιδιά.

8 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
  ΔΗΜΟΥ  Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Ο Υ
         ΤΗΛ. 22840.28314
          ΦΑΞ 22840.28315
       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με θέμα τον πολιτισμό και την τέχνη πρόκειται να διοργανώσουν θεατρικό εργαστήρι για παιδιά.

Καλούμε τα παιδιά από (8) έως (17)  ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο παραπάνω μάθημα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως τη Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013.
 
 


 ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.